Scenarioplanning dwingt je in de toekomst te kijken en helpt je met onzekerheid om te gaan. Wie het serieus doet kan snel en doeltreffend bijsturen. Wij hebben de afghelopen maanden een onderzoek gedaan naar toekomst scenario’s op de toekomst van werken.

Waarom hebben we dit onderzoek gedaan? Nut en Noodzaak!

De arbeidsmarkt staat onder druk en komt nog meer onder druk te staan. Het aantal ‘mensen zonder baan’ zal fors toenemen (toename van 50%, we koersen naar 700.000 personen zonder baan in 2021) en wij zien dat we (overheid, werkgevers, werknemers, onderwijzend NL) nog geen idee hebben hoe we dat gaan begeleiden. Wij kwamen in actie en onderzochten afgelopen maanden de veranderingen die in het werkveld plaatsvinden, hieruit ontstonden post-corona scenario’s die ingaan op:

  • Hoe we mensen in beweging gaan krijgen van ‘A naar B’?
  • Wat gaan we doen als A niet meer bestaat ?
  • Wat gaat wél waarde hebben en/of krijgen?
  • Hoe gaan we belonen en waarderen?
  • Hoe ziet de werkplaats eruit?

Voor wie is dit onderzoek bedoeld?

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar een toekomst mét werk! Onze visie is dat het raadzaam is voor overheid, werkgevers, onderwijs én medewerkers om eco-systemisch te gaan samenwerken.  omtrent de  naar voren gekomen onzekerheden, uitdagingen en sentimenten om te ‘gamechangen’ en zo een scenario te creëren waarin er helemaal geen 700.000 mensen zonder baan te komen.

Als we allemaal gaan wachten tot ‘A’, de oude wereld, weer terugkomt, niet aan de bak gaan om onze waarde te laten groeien, blijven hangen in belonings- en waarderingssystemen van vroeger en de werkplaats niet drastisch aanpassen… Tja, dan wordt die 700.000 zeker werkelijkheid!

Komaan, in de actie!

Hoe hebben we het aangepakt?

  • Door driehonderd respondenten te ondervragen over ‘hoe ziet werken eruit in een #post-corona wereld? (april t/m juni 2020)
  • Op de grootste kernonzekerheden en uitdagende veranderprikkels hebben wij intensief onderzoek gedaan met wetenschappers en data koppelingen.
  • Door met klanten (overheid, werkgevers, onderwijzend NL en medewerkers) in focusgroepen dieper in te gaan op de output (juli 2020)
  • Door prikkelende, perspectief gevende scenario’s te schrijven, livestreams met kundige gasten (augustus 2020)

Wij hopen dat jullie genieten van ons onderzoek, dat het inzichten geeft.

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden!

Ook kun je een werkwijze downloaden, waarmee je zelf aan de slag kunt en toekomstscenario’s kan maken.

Klik hier om de werkwijze te downloaden!